62-010 Pobiedziska, ul. Lewandowskiego 1 tel: +48 668 250 118
surgeons

Medycyna

Bezpieczeństwo, Jakość, Profesjonalizm

Współpracujemy z kontrahentami, dla których ważne są w biznesie zasady bezpieczeństwa, stawiają na jakość wytwarzanych produktów oraz świadczonych usług, a swoją działalność opierają na profesjonalnym personelu.
Oferta jest skierowana do instytucji funkcjonujących na szeroko pojętym rynku medycznym. Chcemy nią zainteresować publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, hospicja, indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz gabinety kosmetyczne.

pdf icon

Mespere VO 100

Nieinwazyjny pomiar hemodynamiczny bez potrzeby cewnikowana naczyń, to przełomowa metoda monitorowania pacjenta. Urządzenie wykorzystuje technologię spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIRS).

 • Wczesna terapia ciężkiej sepsy
 • Pomiar rzutu serca metodą Ficka
 • Prognozowanie reakcji na podawanie płynów (FVI)
 • Monitorowanie perfuzji tkanki mózgowej

pdf icon

Mespere VENUS 2000 CVP

Nieinwazyjny pomiar hemodynamiczny bez potrzeby cewnikowana naczyń, to przełomowa metoda monitorowania pacjenta. Urządzenie wykorzystuje technologię spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIRS).

Możliwość monitorowania następujących parametrów:

 • Ośrodkowe ciśnienie żylne (CVP)
 • Saturacja krwi żylnej (SjvO2)
 • Indeks perfuzji tkankowej
 • Rzut serca (CI)
 • Objętość wyrzutowa serca (SV)
 • Reakcji na podawanie płynów (FVI)
 • Objętości frakcji krwi (BVF)