62-010 Pobiedziska, ul. Lewandowskiego 1 tel: +48 668 250 118

Beacon_Tissue Marker – Znacznik tkankowy do biopsji piersi

Beaconä Tissue Marker jest pierwszym markerem, w którym zastosowano polimer polieteroketanoktonowych (PEKK) w celu wizualizacji miejsca ze zmianą nowotworową. Ze względu na swoją niemetaliczną strukturę, ma niski artefakt MRI w porównaniu do tkankowych markerów wykonanych z metali, a także nie daje artefaktów w tomosyntezie.

Cechy:

  • Unikatowy kształt, tak zaprojektowany by zapobiegał migracji w tkance
  • Możliwość zastosowania w tomosyntezie oraz terapii neoadjuwantowej
  • Bezpieczny niezawodny, ergonomiczny i prosty w obsłudze
  • Dostępny w wersji do biopsji wspomaganej próżnią oraz do standardowej biopsji gruboigłowej
  • Permanentna, czytelna wizualizacja markera w rutynowych metodach obrazowania