62-010 Pobiedziska, ul. Lewandowskiego 1 tel: +48 668 250 118

FebriDx – Szybki test diagnostyczny

FebriDx to szybki test immunologiczny do wzrokowego, jakościowego wykrywania in vitro podwyższonych poziomów MxA i CRP bezpośrednio w pełnej krwi obwodowej. Test mierzy klinicznie istotną odpowiedź immunologiczną na podejrzewaną inwazyjną infekcję wirusową i/lub bakteryjną u pacjentów w wieku powyżej 2 lat, u których w przeciągu 3 dni wystąpiła ostra gorączka (stwierdzona lub zgłoszona) oraz w przeciągu 7 dni pojawiły się objawy oddechowe zgodne z pozaszpitalną infekcją górnych dróg oddechowych.